blank
blank
blank blank blank
FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR

Föreläsningar och seminarier, 1–3 timmar långa. Flera av dessa seminarier ges också som utbildningar.

Välj framgång – Tänk dig bäst!
Kan man tänka sig bättre? Hur gör de egentligen – de där som är riktigt framgångsrika? Här får du veta vilka medvetna och omedvetna tekniker riktigt framgångsrika människor använder sig av för att lyckas. Hur de tolkar sin framgång och sina nederlag. Detta seminarium kan med fördel användas såväl för att förbättra idrottsliga prestationer som yrkesmässiga.

Utbildning: Välj framgång – Tänk dig bäst! finns också som utbildning i tre steg: Introduktion, Fortsättningskurs och Avancerad.
Välj framgång – Affärsutveckla dig själv!
Har du tänkt på att om du affärsutvecklar dig själv så kommer du att affärsutveckla din grupp, enhet, avdelning, verksamhet? Vill du få ut mer av livet – inte bara på arbetet? Här får du redskap och metoder som om du följer dem gör att du kommer att lyckas. Du kommer att jobba med allt från din ”livsidé” till vilka mål, strategier och aktiviteter som kommer att leda till det resultat du vill uppnå. Kort sagt, utveckla ditt eget ”Kompetensbolag”.
Välj framgång – Värdestyr din verksamhet!
Om inte folk gör som du säger eller vill – vems ansvar är det? Vilka värden finns i din verksamhet och hur skall du komma åt dem – kanske rent av förändra dem. Vare sig du vill eller tror det finns det värden i din organisation som styr den. Inte förrän du vet vilka, kan du göra något åt dem. I detta seminarium får du veta hur du kan förstärka eller förändra värden som leder till en tydlighet för organisationen vilket gör att ni når era resultatmål fortare.
blank Prestationsgåtan
Framgångsrika verksamheter skapas av framgångsrika människor. Framgångsrika människor vet vart de är på väg, vad de kan och vad de vill. I detta seminarium visar seminarieledaren hur vår attityd och inställning påverkar våra prestationer mer än vi tror. Du får också veta hur du med relativt enkla redskap kan skapa ökad motivation och därmed resultat som syns i resultaträkningen!

Att gå över gränsen och skapa förändring
Att arbeta strategisk är vad alla pratar om men få har tid med det för att de har så mycket att göra. Detta seminarium handlar om hur du genom att tänka utanför givna ramar, genom samarbete med andra och att göra det oväntade skapar effektivitetsvinster i din verksamhet.

Konsultativt förhållningssätt för stödfunktioner
Många är vi som fått höra att vi skall arbeta mer ”konsultativt” men få av oss vet vad det verkligen innebär att arbeta konsultativt. Flera av oss har också träffat konsulter som försökt att ”sälja in sig” genom att ”tala om” vad de kan – är det konsultativt? Här får du kraftfulla redskap för att arbeta som internkonsult och bli mycket framgångsrik. Du får bland annat veta hur du skall ta reda på vad dina ”kunder” egentligen behöver - inte vad de tror att de behöver.  Våga fråga, våga lyssna och framförallt, våga säga ja till rätt saker!

Utbildning: Konsultativt förhållningssätt finns också som utbildning.
blank Hur rekryterar man 10.000 personer som inte finns?
Ett flertal av Länsarbetsnämnderna runt om i landet har länge varnat för kompetensluckorna som med naturlighet uppstår i takt med att de stora 40-talistgenerationerna pensioneras ut. Det står helt klart att framtidens individer och team kommer att vara tvungna att prestera lika mycket eller mer än idag. Detta seminarium ger dig nycklar och verktyg att använda när du skall genomföra din kompetensförsörjning. Begreppet on-boarding kommer att få än större betydelse.

PEK-modellen
PEKonomi – vad är det? Det hela började med en ekonomi- och en personaldirektör som insåg att det vore en god idé att utveckla en gemensam modell för hur man kan styra och effektivisera stödfunktioner. Den kom att kallas PEK-modellen och är en sammansättning av två vedertagna modeller för HR- respektive ekonomiarbete. I detta seminarium får du veta hur de tänkte, vilka modeller de valde att slå samman samt vilka resultat de efter detta arbete lyckats uppnå. Modellen har blivit uppmärksammad av såväl forskare som tidningen Personal & Ledarskap som i sitt marsnummer 2009 hade ett reportage om sättet att arbeta.

Organisk tillväxt
Hur gör egentligen de verksamheter som är bäst i världen på att växa? Baserat på ”best practice” i några av de mest framgångsrika organisationerna i världen får du inspiration till att skapa egen tillväxt. Finns det någon som kan tacka nej till tillväxt? Finns det någon som kan tacka nej till mer tillväxt? Speciellt om tillväxten sker i omsättning och resultat samtidigt!

Utbildning: Organisk tillväxt finns också som utbildning.
blank
blank
blank
blank
CHANGE AGENT  •  Backgatan 3  •  793 32 Leksand  •  Tel: 073-920 03 60  •  jorgen.bond@changeagent.se
blank
Copyright © 2010 CHANGE AGENT
blank